Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Rozpoczęli rekrutację

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie proponuje w najbliższym roku akademickim studia na 10 kierunkach licencjackich (w tym 36 specjalności), 4 kierunkach inżynierskich (w tym 12 specjalności) oraz na magisterskich studiach filologicznych – 2 specjalności. To najbogatsza i najbardziej różnorodna oferta kształcenia wyższego w regionie konińskim.

Jak co roku, PWSZ w Koninie przygotowała z myślą o studentach nowe kierunki i specjalności. Oferowane nowości to: energetyka* (kierunek inżynierski) z trzema specjalnościami: 1) energetyka odnawialna, 2) maszyny i urządzenia energetyczne, 3) informatyka w energetyce oraz kierunek licencjacki – finanse i rachunkowość z dwiema specjalnościami: 1) finanse i bankowość, 2) rachunkowość i podatki. Nowe specjalności pojawią się też na niemal każdym z dotychczas prowadzonych kierunków. Na przykład, od nowego roku akademickiego na wychowaniu fizycznym specjalność trener personalny, na budownictwie – budownictwo energooszczędne, a na filologii angielskiej – turystyka międzynarodowa z dodatkową znajomością języka niemieckiego lub włoskiego. Kompetencje wszystkich absolwentów PWSZ w Koninie nie kończą się jednak na wiedzy teoretycznej, bowiem wszystkie kierunki mają profil zawodowy, co oznacza, że ok. 70% zajęć, to zajęcia praktyczne. Dzięki realnemu kontaktowi z przyszłą profesją, łatwiej odnaleźć się w nowej dla większości absolwentów sytuacji: pracownika, uczestnika dość trudnego obecnie rynku pracy. Warto przypomnieć, że w tym roku akademickim uczelnia uruchomiła studia II stopnia na filologii angielskiej z językiem niemieckim i filologii germańskiej z językiem angielskim (specjalizacje: metodyczna, translacja). To duże ułatwienie dla tych koninian, którzy bez uciążliwych wyjazdów mogą uzyskać tytuł magistra na jednym z wymienionych kierunków.

Trudno obecnie starać się o pracę i obyć się w świecie bez dobrej znajomości języka obcego, dlatego już od września rusza w PWSZ w Koninie Akademickie Centrum Językowe, które gwarantuje najwyższy poziom nauczania języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, a w razie zainteresowania – również innych. Oferuje także usługi specjalistycznych tłumaczeń z różnych dziedzin. Kursy językowe będą dostosowane do wieku, poziomu i potrzeb uczestników, np. uczniów z klas 4-6, gimnazjalistów i uczniów zdających egzamin gimnazjalny, licealistów, maturzystów, osób dorosłych – także seniorów. Będą również prowadzone kursy języków specjalistycznych dla firm.Przypomnijmy, w roku akademickim 2015/2016 PWSZ w Koninie poprowadzi studia licencjackie i inżynierskie na 14 kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych. Są to: bezpieczeństwo wewnętrzne, budownictwo, dietetyka, energetyka*, filologia (tylko studia stacjonarne, różne specjalności z zakresu filologii angielskiej i germańskiej), finanse i rachunkowość, fizjoterapia, inżynieria środowiska, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, praca socjalna, wychowanie fizyczne, zarządzanie. Oferowane studia II stopnia to: filologia angielska z językiem niemieckim i filologia germańska z językiem angielskim (specjalizacje: metodyczna, translacja). Rekrutacja na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) rozpoczęła się już dziś.Więcej na jej temat przeczytać można na stornie stronie www.pwsz.konin.edu.pl


Brak komentarzy

Dodaj komentarz