Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Rozpoczynają przebudowę gminnych dróg w Powidzu

Gmina Powidz. do realizacji dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego dróg na swoim terenie. Dziś zawarte zostały umowy z wykonawcami robót. Zadanie podzielono na 3 części.

 

Część 1 będzie realizowała firma: Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c Elżbieta, Jacek Majdeccy z m. Lisewo Obejmuje ona:

1) Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo (tzw. szosza słoszewska) -ok. 4,2 km (od ul. 29 Grudnia w Powidzu do wsi Wylatkowo) polegać będzie na remoncie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego – granitowego, warstw betonu asfaltowego oraz remoncie nawierzchni poprzez frezowanie i wyrównanie nawierzchni oraz ułożenia warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy kruszywem granitowym.

2) Przebudowa drogi gminnej w. Polanowo dz. nr 204 i 202 dł. 200m (od drogi gminnej do Rzymachowa) szer. 4,5m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych.

3) Przebudowa drogi gminnej w m. Polanowo – dz. nr 102/2 dł. 620 m (od wiaty, krzyża w stronę jeziora) szer. 4,5m polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych;

4) Przebudowa drogi gminnej nr 418007P w miejscowości Wylatkowo (łącznik Słoszewy – droga powiatowa) – dł. 734 mb polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszywa łamanego i ułożeniu warstw bitumicznych;

5) Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna o dł. 240 m szer. 7m (od Rynku do ul. 29 Grudnia) – polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw bitumicznych. Chodniki wykonane będą z płyt kamiennych nawiązujących do przebudowanego rynku. Przewiduje przebudowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę wodociągu

 

Część 2 wykona firma: KOST-BUD Piotr Druchliński z m. Jaroszyn Kolonia. Część ta obejmuje zadania:

1) Budowa ul. H. Pobożnego, ul. W. Łokietka, ul. B. Chrobrego, ul. K. Wielkiego i ul. Królowej Jadwigi wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej w Powidzu – I etap realizacji ul. H. Pobożnego – ok. 270 mb (łącznik między obwodnicą a ul. 29 Grudnia), polegająca na wykonaniu jezdni, zjazdów, miejsc postojowych, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej;

2) Przebudowa drogi gminnej- ul. Jeziorna ok. 260 m (dokończenie do ścieżki pieszo-rowerowej oraz boczne odnogi) polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i betonowej kostki brukowej oraz oświetlenia

3) Przebudowa drogi gminnej– Rybakówka – ok. 200 mb (od ul. Strzałkowskiej) szer.5,6 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni pieszojezdnej, zjazdów, parkingów oraz chodników z kostki brukowej na podbudowie betonowej wraz z wykonaniem oświetlenia;

 

Cześć 3 zrealizuje przedsiębiorstwo Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z m. Dziedzice. Część ta obejmuje zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej – ul. Lokacji Powidza 1243 r. ok90 m ok. 530m2 – polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych i ułożeniu warstw z brukowca – odtworzenie zabytkowej nawierzchni. Ustawione będą tablice informacyjne i niskie oświetlenie;

2) Przebudowa drogi gminnej – ul. ks. inf. Dorszewskiego ok. 60m ok. 540m2 (łącznik Rynek – Kościół) polegająca na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i ułożeniu nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej i płyt kamiennych (nawiązanie do przebudowanego rynku), oświetlenie i przebudowa kanalizacji deszczowej i wodociągu

3) Przebudowa ciągów pieszych – “Zejście do jeziora“- polegająca na wykonaniu schodów z materiałów kamiennych – granitowych na podbudowie wraz z wykonaniem oświetlenia. Zejście od strony wschodniej to schody, zejście od strony zachodniej pozostanie gruntowe (jak obecnie).

 

Zadania należy wykonać w ciągu 13 miesięcy, z wyjątkiem zadania Remont drogi gminnej nr 418006P Powidz- Wylatkowo, które należy wykonać w ciągu 7 miesięcy. Inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie – Remont drogi Wylatkowo… objęte jest dodatkowo dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz