Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Rozstrzygnięcie etapu regionalnego XII Ogólnopolskiego konkursu plastycznego

Kasa Rolniczego Ubezpiczenia Społecznego w Słupcy rozstrzygnęła kolejny konkurs plastyczny dla dzieci.

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VIII i przebiegał pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy-bo ryzyko upadków znamy”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie w dowolnej technice dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
a współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Do Placówki Terenowej KRUS w Słupcy wpłynęły prace z 11 szkół podstawowych, w sumie w konkursie wzięło udział 379 uczniów. Posiedzenie komisji konkursowej w składzie: Anita Szykowana – Kierownik PT KRUS w Słupcy, Monika Mikołajczak – Instruktor plastyki MDK w Słupcy, Ewelina Czechowska-Malczewska – Kierownik ARiMR w Słupcy, Renata Cholewińska – Inspektor w Staroście Powiatowym, Joanna Wolińska – Młodszy Aspirant KP Policji w Słupcy oraz Iwony Czerniak – Kierownik biura WIR odbyło się 30 marca Sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

Wyniki:

Klasy 0-3

1. Kosma Wiatrowski (SP Giewartów)
2. Julia Pająk ( SP Giewartów)
3. Błażej Nazaruk (SP Drążna)

 

Wyróżnienia:

Julia Berdzińska (SP Drążna), Kinga Szygenda (SP Giewartów), Oskar Mietlicki ( ZSP Orchowo), Sebastian Sobczak (SP Ostrowite), Marcelina Kułakowska (SP Ostrowite), Mateusz Przybylski (SP Ostrowite), Igor Witowski (SP Drążna).

 

Klasy 4-8

1. Nazar Bosiaha (SP nr 1 Słupca)
2. Nela Majchrzak ( SP Powidz)
3. Kamila Kryszak (ZSP Orchowo)

 

Wyróżnienia:
Stanisław Furche (ZSP Orchowo), Tytus Wiatrowski (SP Giewartów), Michalina Ziarniak (ZSP Strzałkowo), Maja Kowalska (ZSP Strzałkowo), Wiktor Prokop (SP Cienin Zaborny), Katarzyna Kamińska (SP nr 1 Słupca)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz