Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Ruszył nabór wniosków

W Urzędzie Gminy Lądek można składać wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania wynosi 2000 zł.

W celu poprawienia stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązania problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Gmina wychodząc naprzeciw mieszkańcom umożliwia uzyskanie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest systemu zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Uchwałę w tej sprawie Rada Gminy Lądek podjęła 30 czerwca bieżącego roku, od tego tygodnia w Urzędzie Gminy przyjmowane są wnioski.

Złożone wnioski podlegać będą komisyjnej weryfikacji, której pozytywny wynik będzie podstawą do podpisania umowy o dofinansowanie. Kwota wsparcia z budżetu gminy wynosi 2000 zł w przypadku indywidualnego wniosku i wypłacana będzie na wskazany rachunek bankowy osoby ubiegającej się o dotację po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, przeprowadzeniu przez komisję pozytywnej wizji w terenie, w terminie do 30 dni od daty sporządzonego protokołu.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2014 roku. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Lądek pod nr tel. 63/2763507 lub osobiście w pokoju nr 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *