Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Rynek w Powidzu ma być skończony w ciągu 16 tygodni

Umowę dotyczącą przebudowy rynku w Powidzu z nowym wykonawcą podpisał tamtejszy samorząd.

-W dniu 1.02.2023r. Gmina Powidz reprezentowana przez Jakuba Gwita – Wójta Gminy podpisała umowę z Wykonawcą – firmą Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z m. Dziedzice wyłonionym w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie dotyczące rewitalizacji rynku w Powidzu poprzez przebudowę ulicy Park Powstańców Wielkopolskich w Powidzu, dokończenia robót, na kwotę 987.312,50 zł brutto.

Roboty obejmują dokończenie zadania w ramach robót drogowych, przebudowy wodociągu i kanalizacji deszczowej oraz roboty elektryczne na skrzyżowaniu ul. Park Powst. Wlkp – ul. Warszawska – ul. ks. Infułata K. Dorszewskiego , na odcinku w kierunku szkoły, małą architekturę, roboty poprawkowe i wykończeniowe. Umowny czas realizacji to 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

Gmina Powidz odstąpiła od realizacji umowy o roboty budowlane z dnia 21 lutego 2020r. z poprzednim Wykonawcą – firmą Tech-Fen Grzegorz Osiewała z m. Gostyczyna z dniem 20.10.2022r. Przeprowadziła inwentaryzację robót oraz przygotowała dokumentację dla nowego postępowania. Wezwała Wykonawcę do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy oraz do zapłaty kary umownej za opóźnienia i niedochowanie terminów pośrednich w wykonaniu I etapu, II etapu i III etapu realizacji zadania, i będzie dochodziła swych należności-czytamy na stronie Gminy.

-Po trudnym okresie związanym z robotami opieszale prowadzonymi przez poprzedniego Wykonawcę na powidzkim rynku, przed nami ostatnia prosta. 1 lutego podpisaliśmy umowę z nowym Wykonawcą wybranym w drodze przetargu – Izbruk Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany, który w ciągu 16 tygodni ma zakończyć inwestycję.

Ten sam wykonawca realizuje już roboty w sąsiedztwie rynku na ul. Lokacji Powidza czy ks. Dorszewskiego.Co do poprzedniego Wykonawcy – egzekwujemy kary umowne za opóźnienia i odstąpienie od umowy, a za brak wystawienia faktury za roboty zakończone w ramach 4 etapu, złożyliśmy zawiadomienia do prokuratury, sprawę obecnie prowadzi urząd skarbowy w Ostrowie Wlkp- mówi wójt, Jakub Gwit.

 

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *