Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Sanepid kontrował miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kontrole dotyczące warunków higieniczno-sanitarnych w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu słupeckiego przeprowadziła Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

-
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że na terenie powiatu słupeckiego do 16 lipca br. zgłoszono w bazie wypoczynku dzieci i młodzieży 11 turnusów. Od 26 czerwca br. do 16 lipca br. skontrolowano 5 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży:

– 3 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku – Ośrodek Aktywnego Wypoczynku „Michasiówka” w Giewartowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Powidzu (2 obozy letnie z Warszawy i z Wrześni);
– 1 obóz pod namiotami, w tym bez stałej infrastruktury komunalnej – obóz harcerski Okręgu Dolnośląskiego ZHR w Kierzu gm. Ostrowite;
– 1 w miejscu zamieszkania – półkolonia Stowarzyszenia Oratorium w WSD w Lądzie.

Zakres przedmiotowy kontroli wypoczynku w trakcie jego trwania obejmował m.in.

– stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych
z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
– stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
– zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
– warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
– postępowanie z odpadami,
– stan otoczenia placówki wypoczynku,
– zapewnienie opieki medycznej.

Szczególną uwagę zwrócono również na dostosowanie się organizatorów do wytycznych GIS, MZ
 i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz aneksu do instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

Kontrole organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży nie wykazały nieprawidłowości, nie odnotowano tzw. „dzikich” turnusów, wszystkie zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.

Pracownicy inspekcji sanitarnej przeprowadzili również wśród dzieci i młodzieży działania edukacyjno-informacyjne m.in z zakresu zdrowego stylu życia wolnego od używek, zasad bezpiecznego przebywania na słońcu, aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania oraz przestrzegano przed kleszczami. Rozdano ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”, „Mały kleszcz – duży problem” oraz broszurę „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”- czytamy w komunikacji Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz