Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Sesja wokół słupeckiego szpitala

Sprawa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy zdominowała obrady VIII Sesji Rady Powiatu Słupeckiego. 

Najaktywniejszym radnym podczas wczorajszych obrad był Tadeusz Krotoszyński, który dyrektor SPZOZ pytał między innymi o informacje dotyczące nieopłaconych świadczeń na kwotę 500 000 zł oraz przeterminowane zobowiązania placówki– Leczymy pacjentów, ale leczymy ponad limit, który przyznał nam Narodowy Fundusz Zdrowia i w związku z tym za to fundusz nie płaci. To są te nadwykonania– tłumaczyła Wiśniewska.

 

 

Radni informację o aktualnej sytuacji w placówce, jak i jego sprawozdanie finansowe przyjęli. O wiele dłużej trwała natomiast dyskusja na temat poprawek, jakie radny Krotoszyński chciał wprowadzić do Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Chodziło o doprecyzowanie niektórych jego punktów. Jak okazało się po dłuższej dyskusji i zasięgnięciu opinii obecnego podczas obrad radcy prawnego Rada Powiatu nie ma możliwości wniesienia takich poprawek. Tym samym nie zostały one poddane pod głosowanie, a wspomniany regulamin został przyjęty. Pod koniec sesji ciekawe pytanie w wolnych wnioskach i zapytaniach zadał staroście, jako przewodniczącemu Rady Społecznej SPZOZ dziennikarz , Piotr Sróżyk. –Dlaczego posiedzenia Rady Społecznej, o której dzisiaj mówimy są utajnione dla dziennikarzy i czemu to ma służyć-pytał? – Żadne z posiedzeń Rady nie jest utajniane. Natomiast co niektóre są bez udziału prasy i po posiedzeniach Rady zawsze stosowny komunikat jest wydawany. Protokół z posiedzenia nie jest żadną tajemnicą i jest do wglądu u pani sekretarz. To ostatnie posiedzenie rzeczywiście miało w sobie wiele treści dotyczących najbliższej strategii funkcjonowania szpitala, dlatego chcieliśmy je sobie przedyskutować we własnym gronie, a niedługo wszystkie one zostaną upublicznione– odpowiadał starosta. Jego odpowiedź uzupełniła dyrektor placówki, której zdaniem takie postępowanie określa ustawa o działalności leczniczej. Na sesji nie zabrakło też pytań dotyczących dalszego funkcjonowania SPZOZ.

 

 

Tłumaczyła dyrektor Iwona Wiśniewska.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz