Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Skontrolują szamba w Gminie Słupca

O planowanej kontroli bezodpływowych zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków informuje Gmina  Słupca.

-Informuję, że na terenie Gminy Słupca będą prowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do okazania uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Słupca: umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe, dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury).

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu:nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych – co najmniej raz na pół roku, osadu ściekowego z osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków – co najmniej raz na dwa lata.

Wobec powyższego proszę właścicieli nieruchomości o przygotowanie powyższych dokumentów, celem przedłożenia podczas kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu nieczystości płynnych z terenu gm. Słupca znajduje się pod linkiem TUTAJ.

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny- czytamy w komunikacie wójta, Grażyny Kazuś.

3 odpowiedzi

  1. W przypadku posiadania szamba to nie rozumiem co to znaczy raz na pół roku? A jeśli ktoś zużył np. 50 kubików wody na pół roku a kwity ma na wywóz 1 kubika to wg was jest ok? Czy może trzeba by zapytać co się stało z pozostałymi 49 kubikami? To jest jak zwykle udawanie że się coś robi.

    1. To znaczy tyle że przeważnie ktoś kto ma brak dostępu do kanalizacji posiada sporą działkę na której trzeba podlać trawę może umyć auto albo kostkę. A może wypija sporo wody albo ma wiadra pod kranami i wychodek żeby być super ekologiczny. Pewnie gdyby koszty wywozu szamba za M3 nie były kilka razy większe od kosztów ścieków to byłoby inaczej. Proponuję iść zobaczyć co się dzieje ze ściekami w oczyszczalniach gdy jest burza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *