Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Słupca na podium w ogólnopolskim rankingu

Miasto Słupca zajęło II miejsce w ogólnopolskim rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020 – 2021” w kategorii miasta powiatowe

Podczas uroczystej gali konferencji „Edukacja Przyszłości” ogłoszono wyniki rankingu „Miejsca edukacyjnych szans 2020 – 2021” oraz wręczono nagrody dla wyróżnionych JST. Miasto Słupca zajęło II miejsce w Polsce w przeprowadzonym rankingu w kategorii miasta powiatowe.Ranking został przygotowany przez redakcję Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz Fundację Naukową Evidence Institute. Wzięto w nim pod uwagę trzy składowe: poziom osiągany przez słabszych uczniów, zróżnicowanie wyników wszystkich uczniów oraz dostępność edukacji przedszkolnej.

Do jego opracowania wykorzystano publicznie dostępne dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Uwzględniono również zamożność samorządów, ich wielkość oraz wskaźnik bezrobocia.Jak podkreślają organizatorzy, ranking ma na celu wskazanie tych samorządów, które w wyjątkowy sposób wspierają słabszych uczniów, zwłaszcza w obliczu wyzwań dla edukacji w czasie pandemii i narastających wyzwań w zakresie oświaty.Przypomnijmy, że w zeszłym roku w powyższym rankingu Miasto Słupca zostało sklasyfikowane na 10. miejscu w kraju.

„Edukacja Przyszłości” to jedno z najważniejszych wydarzeń skierowanych do prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, dyrektorów i naczelników wydziałów edukacji w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie gromadzi także dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. To miejsce wymiany myśli i doświadczeń. Główne bloki tematyczne konferencji, która odbywała się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, to: zarządzanie, finansowanie, nauczanie oraz przedszkola.

IX Ogólnopolską Konferencję Samorządu i Oświaty „Edukacja Przyszłości” otworzył minister MEiN Przemysław Czarnek. Podczas wydarzenia zostały poruszone tematy związane z aktualną sytuacją w Ukrainie, optymalizacją wydatków na oświatę oraz sposobami wykorzystania nowoczesnych narzędzi w edukacji.

 

TEKST/FOTO: Miasto Słupca

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz