Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Słupca pamięta o Powstaniu Warszawskim

Wczoraj pod obeliskiem upamiętniającym słupczan biorących udział w Powstaniu Warszawskim zapalono znicze i złożono kwiaty. Wszystko za sprawą 71. rocznicy wybuchu powstania.

Pomysłodawcami uczczenia rocznicy byli członkowie Słupeckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego. To również z ich inicjatywy w ubiegłym roku przy Placu Bohaterów Warszawy w Słupcy stanął obelisk z nazwiskami dwunastu słupczan, którzy brali udział w obronie stolicy. Są to: mjr Ludwik Gawrych, kpt. Józef Kaczmarek, kpr. Jan Kaluba, Stefan Korboński, strz. Jerzy Koszada, strz. Jerzy Młokosiewicz, Marian Morawski, Stefan Sękowski, Natalia Snaglewska, Jan Szypowski, Regina Trębaczkiewicz i Helena Zalewska. Ubiegłoroczna uroczystość miała niezwykłą oprawę, którą zapewnili m.in. żołnierze z Powidza, wykonując salwę honorową. Wczoraj było już bardziej kameralnie, a oprócz członków Słupeckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego dokładnie o 17:00, czyli w godzinie „W”, kwiaty przy obelisku złożył również burmistrz, Michał Pyrzyk. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci!

FOTO: Marcin Pietrzykowski


Najnowszy komentarz
  • Burmistrz Miasta Słupcy nie zajął się konkursami Zwyczajnie Aktywni, Wakacyjny Staż 2015, Program Kariera, Studencki Nobel, Droga na Harvard, konkursie „Samorząd Równych Szans” projektem AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI i i jeszcze kilku konkursach Miasto Słupca nie przystąpiło

Dodaj komentarz