Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Słupecka policja zaprasza do znakowania rowerów

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy rozpoczęła realizację kolejnej e – usługi – WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower. Polega ona na znakowaniu i rejestracji roweru w systemie o zasięgu wojewódzkim i jest dodatkowym zabezpieczeniem przed utratą jednośladu.

Inauguracja projektu miała miejsce w Słupcy, w przedsięwzięciu wziął udział Burmistrz Miasta Słupcy oraz harcerze z 22 Słupeckiej Drużyny Wędrowniczej.Usługa stanowi część projektu pod nazwą „Regionalne Obserwatorium Zagrożeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopolskiej Policji”.

Celem projektu jest cyfryzacja wielkopolskiej policji w ramach działań prewencyjnych, dotyczących znakowania rowerów. Dzięki przekazaniu jednostkom powiatowym policji specjalnych urządzeń do grawerunku i odpowiedniego oprogramowania wraz z bazą danych każda osoba, która zdecyduje się na oznakowanie roweru będzie miała swobodny dostęp do danych roweru w systemie oraz ich ewentualne oznaczenie jako zaginiony poprzez stronę www.wiberoo.pl.

Oznakowanie roweru i dokonanie rejestracji konta w serwisie jest bezpłatne. Jednoślad można oznakować podczas wizyty na Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy, podczas lokalnych festynów i pikników, czy wydarzeń plenerowych (komunikat zostanie zamieszczony wcześniej na stronie internetowej Wiberoo oraz na stronie internetowej i fejsbukowej KPP w Słupcy)

Do siedziby słupeckiej policji zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca w godz. 09:00 – 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 47 77 38 229.

Osoba, która chce dokonać znakowania roweru przed musi wykonać kilka obowiązków:

– udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– udzielić zgody na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej i telefonii komórkowej,
– udzielić zgody na oznakowanie roweru przez funkcjonariusza Policji,
– udzielić zgody na wprowadzenie zmian w rowerze poprzez trwałe naniesienie numeru na ramę roweru (od spodu w miejscu łączenia korb z supportem) metodą grawera, co stanowi ingerencję w strukturę ramy roweru i może stanowić pretekst do zakwestionowania praw z tytułu udzielenia przez producenta/sprzedawcę gwarancji bądź rękojmi,
– aktualizować dane osobowe i rowerów,
– osobiście zgłosić przypadek kradzieży roweru w jednostce, zmiana statusu Roweru w Serwisie.

Oznakować rower może osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik, który rejestruje Konto na potrzeby podmiotu prawnego musi przedstawić ważne pełnomocnictwo do reprezentacji tego podmiotu, definiować zakres reprezentacji instytucji.

W przypadku osób, które zdecydują się na oznakowanie roweru prosimy o:

– wyczyszczenie miejsca, w którym nanoszony jest numer metodą grawera – od spodu w miejscu łączenia korb z supportem,
– w miarę możliwości posiadania dokumentów od roweru,
– posiadania dowodu osobistego

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz