Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Słupeckie kino stara się o nowy projektor

Wniosek do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej złożył Miejski Dom Kultury w Słupcy. Chodzi o dofinansowanie zakupu nowego projektora kinowego laserowego do wyświetlania filmów.

-Na okoliczność powyższego Dyrektor MDK, Pani Anita Kubicka, wystąpiła z prośbą o wprowadzenie do budżetu Gminy Miejskiej Słupca zadania ”Zakup projektora kinowego laserowego dla Miejskiego Domu Kultury w Słupcy – kina Sokolnia” i zabezpieczenia w miejskim budżecie na ten cel kwoty 189 807,30 zł.

Wniosek jest przygotowany, znalazł odzwierciedlenie w projekcie uchwały zmieniającej budżet, czeka więc na decyzję Wysokiej Rady o zapewnieniu wkładu własnego. Obecny projektor ma już jedenaście lat, jest już mocno wyeksploatowany.

Koszty zakupu projektora kinowego laserowego są następujące: koszt nowego projektora laserowego wynosi 355 347,00 zł brutto, a 288 900,00 zł netto, z czego z dofinansowania Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej można pozyskać maksymalnie 50% wartości netto, tj. kwotę 144 450,00 zł; 10%, czyli kwotę 21 089,70 zł zabezpieczyć należy w budżecie jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, czyli w budżecie MDK Słupca, natomiast 40%, czyli kwotę 189 807,30 zł zabezpieczyć powinna jednostka samorządu terytorialnego-informował podczas sesji burmistrz, Michał Pyrzyk.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz