Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Sołtys Powidza wyróżniony „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Sołtys Sołectwa Powidz Ignacy Maroszek został wyróżniony odznaką „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

-Z okazji Dnia Sołtysa wraz z Sołtysami, członkami rad sołeckich i osobami zaangażowanymi w życie sołectw na zaproszenie wicemarszałka Woj. Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego 11 marca braliśmy udział w VII Pielgrzymce Sołtysów do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Mszy Św. przewodniczył ordynariusz Diecezji Kaliskiej bp Damian Bryl. Złożone zostaly również kwiaty pod pomnikiem naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II.

Druga część uroczystości miała miejsce w Stawiszynie, gdzie m.in.odbyło się wręczenie odznaczeń ,,Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (m.in.otrzymał je sołtys Powidza Ignacy Maroszek), a także podsumowano etap wojewódzki konkursu na najlepszą inicjatywę realizowaną w ramach funduszu sołeckiego.

 

 

W wystąpieniach m.in. Ireneusz Niewiarowski Prezesa KSS pojawiły sie informacje ważne dla gmin i sołtysów- uwolnienie kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego do pełnych poziomów z ustawy czy ustanowienia dodatku do emerytury dla sołtysow z odpowiednim stażem (zapowiedź wczoraj Premiera).

Nie zabrakło akcentów artystycznych – zespoł ,,Stawiszynianki” oraz kabaret E.W.G.Dziękujemy gościnnej Gminie Stawiszyn z Burmistrzem Grzegorzem Kaczmarkiem ! -relacjonuje wójt, Jakub Gwit.

FOTO: Jakub Gwit


Brak komentarzy

Dodaj komentarz