Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Strategia prawie gotowa

W słupeckim starostwie podsumowano działania mające na celu opracowanie „Strategii rozwoju oświaty powiatu słupeckiego w latach 2014-2020”.

Prace nad przygotowaniem dokumentu rozpoczęły się oficjalnie 4 września 2013 roku. Analizowano wskaźniki oświatowe naszego powiatu, odbywały się spotkania z  pracodawcami- kluczowymi partnerami szkolnictwa zawodowego, co zaowocowało podpisaniem kilku porozumień o współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami w zakresie kształcenia uczniów. Wspólnych rozwiązań poszukiwano również na spotkaniach dyrektorów szkół i placówek oświatowych  naszego powiatu z przedstawicielami zespołu sterującego powołanego do opracowania dokumentu. Nie zabrakło także spotkań z burmistrzami, wójtami, przewodniczącymi rad miast i gmin powiatu. Odbywały się liczne spotkania osób w ramach zespołu sterującego. Informacje o przebiegu prac nad opracowaniem projektu dokumentu były systematycznie przekazywane na spotkaniach Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej rady powiatu słupeckiego.

Projekt dokumentu jest już prawie dopięty na ostatni guzik. Zawiera wiele celów i działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia i wychowania młodych ludzi, a w konsekwencji również do rozwoju powiatu słupeckiego – mówi starosta słupecki Mariusz Roga.

 

 

W najbliższym czasie dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej powiatu i poddany będzie w ten sposób konsultacjom społecznym. Każdy będzie mógł pisemnie zgłosić swoje uwagi odnośnie jego treści. Po konsultacjach społecznych projekt trafi na posiedzenie zarządu powiatu, następnie na posiedzenie właściwych komisji oraz na sesję rady powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *