Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strażacy z Gminy Powidz po wyborach

W sobotę odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Powidzu. Głównym celem obrad było wybranie Zarządu Związku na kolejną kadencję.

Jego skład przedstawia się następująco: prezes – dh Jerzy Szczepaniak, wiceprezesi -dh Maciej Majchrzak, dh Artur Duda, komendant gminny, wiceprezes – dh Michał Orsztynowicz, sekretarz – dh. Joanna Kaczyńska, skarbnik – dh Patryk Andrzejewski członek prezydium zarządu- dh Jakub Gwit członkowie: Czesław Dykszak, dh. Joanna Andrzejewska, dh Dominik Nawrocki, dh Adam Łykowski, dh Marcin Olesiński, dh Radosław Walda,

Komisję Rewizyjną stanowić będą: przewodniczący – dh Hubert Guzik, z-ca przewodniczącego – dh Wiesław Kaczmarek, sekretarz – dh Janusz Ostrowski

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostalidh. Joanna Kaczyńska, dh Jerzy Szczepaniak, dh Michał Orsztynowicz, dh Maciej Majchrzak.

-W imieniu samorządu podziękowałem za działalność w wielu obszarach spraw: ratowniczą, zaangażowanie w akcję szczepień, wsparcie przy lokalnych wydarzeniach. Wspomniałem o pełnej gotowości wsparcia działań służących pozyskaniu nowych druhów. Od 2022 r.wspólnie z radnymi, planujemy o 35% zwiększenie ekwiwalentu za udział w działniach ratowniczych.

Podziękowaliśmy dh. Stanisławowi Łukowskiemu z Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatkowie za dlugoletnią służbę (ok 60.lat!), w tym wiele lat jako skarbnik jednostki. Podziękowania ponownie trafiły też dla dh. Michała Nawrockiego kończącego służbę jako komendant gminny- relacjonuje wójt Gminy Powidz, Jakub Gwit.


Najnowszy komentarz
  • i cesio znowu się załapał na wypadek gdy poleci zarząd korytko zapewnione. .to trzeba mieć honor

Dodaj komentarz