Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strażacy z OSP Bielsko mają swój wymarzony wóz

Data 9 grudnia 2022 roku na długo zapadnie w pamięci druhów oraz mieszkańców sołectwa Bielsko.

-Do naszej jednostki dotarł długo wyczekiwany ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN. Od kilku lat druhowie czynili starania, by zakupić nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, by jeszcze skuteczniej działać w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W roku 2021 zintensyfikowały się nasze starania, kiedy to w miesiącu sierpień awarii uległy oba pojazdy, które posiadamy na stanie.

Szansa na pozyskanie wozu bojowego dla jednostki pojawiła się w momencie, gdy gmina Orchowo zadecydowała o dofinansowaniu zakupu nowego wozu bojowego dla KP PSP w Słupcy. Wówczas uzgodniono, że pojazd, który zostanie zastąpiony nowym trafi do strażaków z jednostki OSP Bielsko.

Dnia 11 marca 2022 roku nastąpiło podpisanie umowy przez Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy bryg. Zbigniewa Rzemyszkiewicza oraz wójta Orchowa Jacka Misztala, której przedmiotem było udzielenie pomocy finansowej przez gminę Orchowo w kwocie 180.000 zł na wsparcie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy. Takie środki zostały zabezpieczone wówczas w budżecie gminy.

Dzięki temu KP PSP w Słupcy przekazała samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA MAN z 2007 roku dla jednostki OSP w Bielsku. Dnia 19 grudnia w remizie OSP Bielsko odbyła się uroczystość z okazji przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA MAN dla naszej jednostki.

Po odczytaniu aktu przekazania samochodu ratowniczo – gaśniczego nastąpiło uroczyste przekazanie kluczyków do pojazdu pożarniczego. Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie przekazanego samochodu przez księdza Zdzisława Pietraszewskiego. W dalszej części mogliśmy usłyszeć sygnały dźwiękowe podczas symbolicznego włączenia samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA do podziału bojowego.

Ostatnim punktem zbiórki były przemówienia i złożenie gratulacji zaproszonych gości, po czym zakończono uroczystość i wszyscy udali się na okolicznościowy poczęstunek.Marzenie druhów OSP Bielsko o nowszym wozie bojowym się spełniło. Jesteśmy przekonani, że przełoży się to na komfort i bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc innym, dzięki czemu nasze działania będą jeszcze skuteczniejsze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pozyskanie tego samochodu dla naszej jednostki, w szczególności:Komendantowi Powiatowemu PSP w Słupcy – bryg. Zbigniewowi Rzemyszkiewiczowi, Wójtowi Gminy Orchowo – Panu Jackowi Misztalowi, Radzie Gminy Orchowo na czele z Przewodniczącą Rady
Gminy Panią Anną Kosiak-czytamy na stronie OSP Bielsko.

 

 

FOTO: Jerzy Orchowski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz