Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strażacy z OSP Młodojewo po walnym

W siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodojewie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OSP.

-Zebranie podsumowywało 5-letnią kadencje obecnych władz OSP. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję. W zebraniu, uczestniczyli członkowie czynni, a także zaproszeni goście.
Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes Zarządu OSP w Młodojewie – dh Artur Tucholski. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w roku ubiegłym.
Kolejnym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i działaczom.

Prowadzenie dalszej części zebrania sprawozdawczo-wyborczego przekazano druhowi Zdzisławowi Siudzie. Sprawozdanie z działalności za miniony rok przedstawił naczelnik dh Piotr Kukulski. Sprawozdanie finansowe oraz plan finansowy przedstawił dh Marek Spychalski.

Po odczytaniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium. Następnie przystąpiono do najważniejszego punktu zebrania – wyborów nowego Zarządu OSP. Po pozytywnym przebiegu wyborów zebranie zakończono wspólną kolacją- czytamy na stronie OSP Młodojewo.

Nowe władze przedstawiają się następująco: prezes-Artur Tucholski, zastępca prezesa-Marcin Siuda, naczelnik-Piotr Kukulski, zastępca naczelnika- Władysław Waszak, sekretarz-Kamil Tucholski,  skarbnik- Marek Spychalski, kronikarz-Bartosz Andrzejewski, gospodarz-Eryk Szklarek, członek zarządu-Bartosz Kukulski.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz