Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strzałkowianie młodymi studentami

Zakład Pracy Socjalnej w konińskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej gościł uczniów z dwóch klas szóstych ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie wraz z nauczycielami.

Uroczystego rozpoczęcia spotkania dokonała dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. rozwoju i promocji.  Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Akademii Młodego Studenta przygotowali wykładowcy i studenci z Zakładu Pracy Socjalnej, pod kierownictwem mgra Artura Cygana, kierownika ZPS. Zajęcia dotyczyły autoprezentacji. Na początek Marcin Olejniczak wygłosił wykład pt. ,,Istota i uwarunkowania skuteczności autoprezentacji”, podczas którego omówił znaczenia autoprezentacji oraz zagadnienia związane z uwarunkowaniami skuteczności autoprezentacji w odniesieniu do życia zawodowego, szkolnej aktywności ucznia oraz jego codzienności. Osobna część wykładu poświęcona była kwestii odpowiedzialnego kształtowania wizerunku w przestrzeni nowych mediów, np. w internecie.

W drugiej części spotkania studenci II roku pracy socjalnej, przygotowani przez Tomasza Naglewskiego poprowadzili warsztaty z autoprezentacji. Uczniowie poprzez udział w zabawach i grach interpersonalnych mieli możliwość sprawdzenia w praktyce mechanizmów i technik autoprezentacji. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w Akademii Młodego Studenta. Spotkania w ramach AMS cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy bardzo angażują się w zajęcia. – Zadziwia nas otwartość uczniów, trafność ich spostrzeżeń, widać, że wynoszą oni wiele z zajęć i warto organizować takie spotkania –  stwierdził Marcin Olejniczak, który prowadził wykłady w ramach AMS już kilka razy. Potwierdza to wypowiedź Kuby z VIc – Podobało mi się bardzo na Uczelni, a zajęcia były fajne i ciekawe.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz