Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strzałkowo Gminą Fair Play

Gmina Strzałkowo znowu wśród najlepszych gmin w Polsce. Samorząd, po raz trzeci, otrzymał tytuł „Gmina Fair Play”.

Głównym założeniem konkursu „Gmina Fair Play”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest promowanie wśród polskich i zagranicznych inwestorów, tych samorządów, które stwarzają warunki do rozwoju i są otwarte na nowe inwestycje, a jednocześnie gwarantują rzetelną obsługę w przyjaznej biznesowi atmosferze. Konkurs kierowany jest do wszystkich samorządów, które w sposób zrównoważony i ciągły, dostosowany do warunków i potrzeb danej społeczności prowadzą działania na rzecz jej rozwoju. Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym, sprawdzane są ankiety, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W drugim etapie, wydelegowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. W tegorocznej edycji tytuł „Gmina Fair Play” zdobyło 17 samorządów, w tym właśnie Gmina Strzałkowo. Na rozstrzygnięciu konkursu w Warszawie, certyfikat z rąk wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, odebrał wójt Dariusz Grzywiński. Udział w jednym z najstarszych polskich programów certyfikacyjnych dla samorządów to dla gmin nie tylko prestiż, ale także dodatkowe możliwości promocyjne. Każdy z laureatów zyskuje prawo do posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w działaniach promocyjnych i biznesowych, np. na stronie WWW, w ulotkach czy na specjalnych tablicach drogowych. W połączeniu z oceną zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz