Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Strzałkowo pisze do powiatu i apeluje o rozwagę w sprawie „Rolnika”

Wraca temat przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Sprawa ponownie rozpatrywana ma być na najbliższej sesji Rady Powiatu Słupeckiego. Właśnie w związku z tym strzałkowscy samorządowcy skierowali pismo do radnych powiatowych, w którym apelują o ponowne wnikliwe rozważenie całej sprawy.

Tak to się zaczęło…

Cała sprawa zaczęła się jakiś czas temu, kiedy na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Strzałkowo, przewodniczący Kazimierz Pawlak poinformował radnych, że z porządku obrad sesji Rady Powiatu dowiedział się o rozwiązaniu ZSP w Strzałkowie i przekształceniu go w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Radni wobec planów powiatu opowiedzieli się bardzo krytycznie i wezwali samorząd powiatu do zdjęcia wspomnianego punktu z porządku obrad sesji. Kilka dni później, na wniosek radnego Tadeusza Krotoszyńskiego, Rada Powiatu zdecydowała, że kwestia przekształcenia ZSP nie będzie na razie głosowana. Następnie w budynku szkoły zorganizowano spotkanie, na którym radnym ze Strzałkowa przedstawiona została  szczegółowa informacja dotycząca planowanych zmian. Dyskusja była burzliwa ale problemu nie rozwiązano.

Apelują o wnikliwą analizę

O przyszłości Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie ostatecznie zadecydować ma Rada Powiatu Słupeckiego. Starosta zapowiedział, że z tematu się nie wycofuje i ma nadzieje, że już na najbliższej sesji Rady, projekt uchwały w tej sprawie trafi pod głosowanie. Co do tego nie są przekonani samorządowcy ze Strzałkowa, którzy na ręce radnych powiatowych skierowali oficjalny list. –W trosce o dalsze losy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Strzałkowie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ponowne, wnikliwe rozważenie najbliższych planów dotyczących przekształcenia placówki w CKZiU. Niepokój i obawy wzbudza fakt, że dokonywanie zmian odbywa się w atmosferze przepełnionej negatywnymi emocjami, zaś termin wprowadzenia tak radykalnych i nieodwracalnych przekształceń w okresie naboru uczniów z dużym prawdopodobieństwem odbije się negatywnie na tegorocznym naborze. Brak stabilnej sytuacji w tej placówce wzbudza poważny niepokój wśród absolwentów gimnazjum i ich rodziców- czytamy w oficjalnym piśmie.

Chcą dokładnych badań

Można się zatem domyślać, że prezentacja i argumentacja władz powiatowych nie przekonały strzałkowskich radnych, którzy twierdzą, że według informacji dyrektora szkoły jej efekty dydaktyczne znajdują wysokie notowania w rankingach szkół ponadgimnazjalnych. Radni twierdzą też, że decyzja o przekształceniu może mieć negatywny wpływ na dotychczasowe wyniki. -Mimo zapewnień starosty, że zmiana dotyczy przede wszystkim nazwy, nie zaś samej oferty szkoły, jesteśmy przekonani, że nowy twór dydaktyczny spotka się z rezerwą i sceptycznym odbiorem wśród absolwentów szkół gimnazjalnych. Uważamy, że przy ponownym rozpatrzeniu tej, jakże istotnej decyzji warto byłoby uwzględnić przeprowadzenie badań dotyczących zainteresowania potencjalnych klientów ofertą kształcenia ustawicznego i ewentualne utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jako filii przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie- czytamy w piśmie adresowanym do radnych powiatowych.  Innym zarzutem zawartym w liście jest fakt, że powiat nie posiada odpowiednich danych i nie jest w stanie zapewnić, że w ogóle wystąpi zainteresowanie nauką w przekształconej placówce.

Ekonomik przejmuje najlepsze kierunki? 

-Niepokoi nas także fakt, iż w zestawieniu z bogatą ofertą dokształcania zawodowego w sąsiednich miejscowościach (Słupca, Września, Konin), propozycja kształcenia w przyszłym CKZiU może nie mieć zainteresowania na poziomie, który zapewniłby stabilną sytuację placówce na przestrzeni kilku najbliższych lat. W konsekwencji doprowadzi to do całkowitego zlikwidowania szkoły, a szczególnie w przypadku, gdy najbardziej atrakcyjne kierunki kształcenia w tej placówce przejmowane są przez ZSE w Słupcy- piszą strzałkowscy samorządowcy. Radni zalecają powiatowi dystans, wszechstronną analizę, a także uwzględnienie dobra wszystkich stron w podjęciu tej ważnej dla szkoły decyzji. Twierdzą, że jakakolwiek zmiana organizacyjno-prawna spowoduje destabilizację funkcjonowania placówki, brak zainteresowania młodzieży, co w efekcie doprowadzi do zamknięcia szkoły. O tym, jak ustosunkują się do pisma radni powiatowi przekonamy się już na najbliższej sesji, która odbędzie się 22 kwietnia o 14:00.

Cały list Samorządu Gminy Strzałkowo, a także wcześniejsze publikacje na temat sprawy Rolnika możecie przeczytać klikając w poniższe linki.

List Samorządu Gminy Strzałkowo do radnych Powiatu Słupeckiego

Konflikt w sprawie „Rolnika” trwa

Sprawa „Rolnika” podzieliła radnych

Powiat likwiduje szkołę, gmina mówi NIE

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *