Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strzałkowscy seniorzy dostali opaski bezpieczeństwa

Gmina Strzałkowo przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok. Dzięki niemu do wybranych mieszkańców trafiły opaski bezpieczeństwa, za pomocą których w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, mogą połączyć się z centralą i uzyskać niezbędną pomoc.

„Korpus Wsparcia Seniorów” to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina pozyskała na ten cel środki z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 na zakup 10 opasek bezpieczeństwa wraz z opłaceniem abonamentu usługi teleopieki do końca 2022 roku. Środki zostały przyznane przez Wojewodę Wielkopolskiego w oparciu o liczbę osób w Gminie w wieku 65 lat i więcej na koniec 2020 roku.

Opaski zostały już przekazane samotnie gospodarującym mieszkańcom z terenu naszej Gminy, których stan zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszego udzielenia pomocy.

Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz