Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Strzałkowskie władze na zgromadzeniu

W XXX Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejski RP wzięli udział przedstawiciele strzałkowskiego samorządu. 

Spotkania miało miejsce 18 i 19 kwietnia w Warszawie. Udział wzięło w nim ponad 350 samorządowców i zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski, Prezes Powiatów Polskich – Ludwik Węgrzyn. Samorząd Gminy Strzałkowo reprezentowali wójt Dariusz Grzywiński i Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Pawlak.

W trakcie Kongresu odbywały się dyskusje i debaty dotyczące między innymi finansowania i funkcjonowania samorządów, zadań oświatowych, programu 500+ i zadań opieki społecznej oraz rozwoju obszarów wiejskich. W trakcie Zgromadzenia przyjęto stanowiska między innymi dotyczące negatywnych skutków zmiany ustawy oświaty i wskutek tego braku miejsc w przedszkolach oraz likwidacji „godzin karcianych” i wprowadzenia realnej subwencji przedszkolnej. Zebrani dyskutowali również w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz „Paktu dla obszarów wiejskich”, dot. m.in.: poprawy infrastruktury technicznej i społecznej, wdrożenia polityki rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju energetyki odnawialnej na terenach wiejskich,

Poruszyli też kwestię ograniczenia ilości kadencji organów wykonawczych w samorządach terytorialnych, w którym uczestnicy Zgromadzenia sprzeciwiają się wprowadzeniu kadencyjności, które nazywają ograniczeniem suwerenności wspólnot samorządowych i polityczną manipulacją.Zebrani debatowali także  sprawie ustanowienia systemowych mechanizmów rekompensujących ubytki w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wyniku ustawowych ulg i zwolnień w podatkach od dochodów osobistych PIT oraz w sprawie powołania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego.Ponadto delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi, pozytywnie oceniając jego pracę w 2015 roku. Przyjęli również budżet Związku na 2016 rok oraz uchwalili zmiany w statucie Stowarzyszenia.

*artykuł sponsorowany


Brak komentarzy

Dodaj komentarz