Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Szansa dla innowacyjnych firm

Do 14 listopada można zgłaszać się do Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. Łączna pula nagród to 200 tysięcy złotych!

„i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” to konkurs, w którym innowacyjne firmy oraz współpracujące z nimi podmioty badawcze z naszego regionu mogą ubiegać się o prestiżowe, najwyższe wyróżnienie w Wielkopolsce za innowacyjne wdrożenia. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to: INNOWACYJNA INWENCJA, która jest promocją współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu – podmiot badawczy oraz przedsiębiorca. Druga kategoria to: MIKRO PRZYSZŁOŚCI. Polega ona na promocji mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne  procedury lub usługi. Produkty, procedury, usługi itp. powinny odznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewniać wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające z wdrożenia, zawierać znaczący udział myśli technicznej.

Innowacje wprowadzone w obu kategoriach mogą funkcjonować na rynku, ale nie dłużej niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia do konkursu. Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Konkursu znajdującym się w Departamencie Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 40, e-mail: iwielkopolska@umww.pl).


Brak komentarzy

Dodaj komentarz