Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Szansa na pracę

W słupeckim ZAZ- ie realizowany jest obecnie projekt „Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy”. Dzięki niemu 20- osobowa grupa osób niepełnosprawnych została objęta różnymi formami aktywizacji zawodowej i społecznej.

„Przez Zakład Aktywności Zawodowej na rynek pracy” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile oraz dziewięciu partnerów z województwa wielkopolskiego. Wśród nich znalazło się osiem Zakładów Aktywności Zawodowej (w tym ZAZ Słupca) oraz firma Beauty Vital Akademia Piękna i Zdrowia w Pile.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci dwóch ścieżek. Pierwsza kierowana jest do 34 dotychczasowych pracowników zakładów aktywności zawodowej, którzy zyskają szansę zatrudnienia u pracodawców zewnętrznych. Druga dotyczy 96 osób niepełnosprawnych, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje i zyskać doświadczenie w zakładach aktywności zawodowej.

W słupeckim zakładzie w projekcie uczestniczy 5 jego pracowników oraz 15 osób oczekujących na zatrudnienie w ZAZ. Wszyscy otrzymają doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne oraz odbędą szkolenia zawodowe. Następnie realizowane będą płatne praktyki zawodowe, a pracownicy ZAZ podejmą zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Dodatkowo, w ramach projektu będą również przeprowadzane różne działania w środowiskach lokalnych, mające na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym m.in. spotkania z pracodawcami i otoczeniem osób niepełnosprawnych. Projekt zakończy się w czerwcu 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *