Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Szansa na spore dofinansowanie

Ruszył nabór projektów do programu „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Uzyskać można nawet 75 tys. zł dofinansowania.

Program „Razem Bezpieczniej” na lata 2016-2017 jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015, którego badanie efektywności wypadło pozytywnie, co uzasadnia prowadzenie dalszych działań na rzecz utrzymania lub podniesienia poziomu bezpieczeństwa w różnych obszarach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże w 2016 roku na ten cel łącznie 3 miliony złotych. Zainteresowane samorządy lub organizacje pozarządowe powinny wysyłać swoje projekty profilaktyczne do właściwych urzędów wojewódzkich. W tegorocznej edycji oceniane będą projekty, które będą dotyczyły jednego ze szczegółowych celów programu: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży, a także edukacja dla bezpieczeństwa. Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać na jeden projekt to 75 tysięcy złotych. Dodatkowo w tym roku każdy urząd wojewódzki może przesłać jeden projekt „Dzielnicowy bliżej nas” na  kwotę do 50 tysięcy złotych. Nabór w 2016 roku  będzie trwał 3 tygodnie, a dofinansowania zostaną przekazane, po podpisaniu stosownych porozumień lub umów,  na konta samorządów lub organizacji pozarządowych, które przedstawiły najlepsze pomysły już we wrześniu. Więcej informacji znaleźć można tutaj.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz