Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Szkoda Całkowita – Co to jest i kiedy występuje?

Szkoda całkowita to pojęcie, które dotyczy sytuacji, w której naprawa pojazdu po wypadku jest ekonomicznie nieopłacalna. Ubezpieczyciel uznaje szkodę za całkowitą, gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Proces ten jest istotny zarówno dla ubezpieczonych, jak i dla ubezpieczycieli, gdyż wpływa na wysokość odszkodowania.

 

Definicja szkody całkowitej

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość rynkową sprzed wypadku. Zazwyczaj przyjmuje się, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu.

 

Kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą?

Szkoda całkowita z OC: W przypadku szkody z OC (odpowiedzialność cywilna) szkoda całkowita jest orzekana, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość rynkową w dniu zdarzenia.

Szkoda całkowita z AC: W przypadku szkody z AC (autocasco) stosuje się zasadę, że szkoda jest całkowita, gdy koszt naprawy przekracza określony procent wartości pojazdu, zazwyczaj 70%.

 

Procedura uzyskiwania odszkodowania

Aby uzyskać odszkodowanie, należy dostarczyć ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty, takie jak numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, opis okoliczności zdarzenia oraz dane kierowcy i właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie równe wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, pomniejszonej o wartość wraku.

 

Metoda dyferencyjna

Metoda dyferencyjna polega na porównaniu stanu pojazdu po wypadku ze stanem hipotetycznym sprzed zdarzenia. Często ubezpieczyciele zaniżają wartość pojazdu sprzed wypadku, aby zmniejszyć kwotę wypłacanego odszkodowania. Warto być świadomym tej praktyki i dokładnie analizować wyceny przedstawiane przez ubezpieczyciela.

 

Co zrobić z uszkodzonym pojazdem?

Po orzeczeniu szkody całkowitej poszkodowany ma kilka opcji:

Naprawa pojazdu: Choć nieopłacalna, niektórzy decydują się na naprawę samochodu.

Sprzedaż na części: Alternatywą jest sprzedaż pojazdu na części, co może przynieść dodatkowe środki finansowe.

Pomoc ubezpieczyciela w sprzedaży wraku: Ubezpieczyciel może pomóc znaleźć nabywcę na wrak, choć nie ma obowiązku jego zakupu.

 

Samochód zastępczy

Poszkodowany ma prawo do samochodu zastępczego od ubezpieczyciela, szczególnie w przypadku szkody całkowitej z OC. Można korzystać z pojazdu zastępczego do momentu zakupu nowego samochodu. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego na czas niezbędny do zakupu nowego pojazdu.

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jeśli decyzja ubezpieczyciela jest niekorzystna, poszkodowany ma prawo do odwołania i żądania ponownej wyceny szkody lub dopłaty do odszkodowania. Proces odwoławczy powinien być dobrze udokumentowany, a argumenty odpowiednio przedstawione. Ubezpieczyciel ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i odpowiedzieć na wszystkie zgłoszone zastrzeżenia.

 

Podsumowanie

Szkoda całkowita to sytuacja, w której naprawa pojazdu po wypadku jest nieopłacalna. Proces uzyskiwania odszkodowania wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów i może być skomplikowany ze względu na różne metody wyceny stosowane przez ubezpieczycieli. Warto znać swoje prawa, w tym prawo do samochodu zastępczego oraz możliwość odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Dowiedz się więcej o szkodzie całkowitej i zabezpiecz swoje interesy w przypadku wystąpienia tego rodzaju szkody.

https://totwojakasa.pl/szkoda-calkowita-co-to-jest-i-kiedy-wystepuje/

 

Często Zadawane Pytania

 

Czy mogę naprawić pojazd, mimo że został uznany za szkodę całkowitą?

Tak, możesz zdecydować się na naprawę pojazdu, ale ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie tylko do wartości wraku. Resztę kosztów naprawy będziesz musiał pokryć samodzielnie.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia szkody całkowitej?

Wymagane dokumenty to numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu, opis zdarzenia, dane kierowcy i właściciela pojazdu oraz numer konta bankowego.

 

Czy mogę się odwołać od decyzji ubezpieczyciela?

Tak, masz prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela i żądania ponownej wyceny szkody lub dopłaty do odszkodowania. Ważne jest, aby dokładnie przedstawić swoje argumenty i dostarczyć niezbędne dowody.

 

Czy przysługuje mi samochód zastępczy?

Tak, po orzeczeniu szkody całkowitej z OC masz prawo do samochodu zastępczego od ubezpieczyciela. Możesz korzystać z pojazdu zastępczego do momentu zakupu nowego samochodu.

 

Co zrobić z wrakiem pojazdu?

Wrak pojazdu możesz sprzedać na części, skorzystać z pomocy ubezpieczyciela w znalezieniu nabywcy lub samodzielnie poszukać kupca. Ubezpieczyciel może pomóc, ale nie ma obowiązku zakupu wraku.

 

Czy ubezpieczyciel może zaniżyć wartość pojazdu sprzed wypadku?

Tak, ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu sprzed wypadku, aby zmniejszyć wypłacane odszkodowanie. Warto dokładnie analizować wyceny i w razie wątpliwości skonsultować się z niezależnym rzeczoznawcą.

 

*Artykuł sponsorowany