Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Szkolenie w ramach realizacji Projektu „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV”

W piątek pracownik pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadził w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie szkolenie z zakresu profilaktyki HIV/AIDS.

Celem projektu Młodzieżowy Lider Zdrowia – kontra HIV jest m. in. przekazanie aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS, zapoznanie z sytuacjami, w których może dojść do zakażenia oraz kształtowanie umiejętności w zakresie szacowania ryzyka zakażenia.

Zadaniem młodzieży będzie dalsza edukacja rówieśnicza w zakresie HIV/AIDS, która odbywać się może zarówno w oficjalnych sytuacjach szkolnych jak również podczas spotkań nieformalnych.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne nt. HIV/AIDS oraz dyplom Młodzieżowego Lidera Zdrowia – kontra HIV.

Organizator szkolenia bardzo serdecznie dziękuje dyrekcji ZSO i Z w Zagórowie oraz Jolancie Suszce-szkolnemu koordynatorowi wychowania zdrowotnego za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz