Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Szkolili strażaków ochotników z Powiatu Słupeckiego

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

-Szkolenie przeprowadzono zgodnie z nowymi „Zasadami przygotowania strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału działaniach ratowniczych” z dnia 3 lutego 2022 roku , które obejmowało 136 jednostek lekcyjnych.

Druhowie zdobywali wiedzę z wielu dziedzin pożarnictwa między innymi taktyki zwalczania pożarów, ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego, łączności bezprzewodowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Końcowy egzamin potwierdzający zdobytą wiedzę podczas szkolenia składał się z pisemnego testu i ćwiczenia praktycznego. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdało 45 strażaków ochotników z terenu powiatu słupeckiego- relacjonuje mł. bryg. Mariusz Pawela.

 

 

FOTO: st. kpt. Jerzy Orchowski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz