Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Szpital „strefą zamkniętą z ograniczonym dostępem”. Zmiany organizacyjne w związku z COVID-19.

O zmianach w organizacji swojej pracy wynikających z utworzenia oddziału covidowego informuje SPZOZ w Słupcy.

-W związku z wydzieleniem części łóżek szpitala w Słupcy z przeznaczaniem dla chorych na COVID-19 od dnia 20 października (środa) i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, osobom odwiedzającym i personelowi szpitala, wprowadza się następujące regulacje organizacyjne- czytamy na stronie szpitala.

1.Ze względu na obsługę pacjentów COVID +, budynki oddziałowe szpitala stanowią STREFĘ ZAMKNIĘTĄ, z ograniczonym dostępem.

2.Do budynku oddziałowego można się będzie dostać jedynie WEJŚCIEM GŁÓWNYM (w przypadku ZOL wejście odbywać się będzie od szczytu budynku, od strony budynku szpitalnego).

3.Na teren Oddziału Chorób Płuc (obecnie oddział COVID) obowiązuje całkowity zakaz wstępu osób spoza personelu. Wejście do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – ze względu na niektóre sale przeznaczone dla chorych zakaźnych– odbywa się wyłącznie pod osobistym nadzorem i asystą pracownika oddziału!

4.Od 20 października b.r. odwiedziny w szpitalu, na wszystkich oddziałach, odbywają się wyłącznie w godzinach 15:00-17:00

5.Odwiedzającym może być wyłącznie osoba bez objawów infekcji dróg oddechowych! Musi ona ponadto albo być zaszczepiona w kierunku COVID-19, albo być ozdrowieńcem (zachorowanie nie wcześniej niż do 6 miesięcy wstecz) lub posiadać negatywny (nie starszy niż 48 godzin) wynik testu na COVID-19 w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

6.Odwiedzający danego pacjenta mogą wchodzić POJEDYNCZO na teren budynku oddziałowego i przebywać w nim nie dłużej niż 15 minut. Pozostałe ewentualne osoby odwiedzające tego pacjenta, które także chcą do niego wejść OCZEKUJĄ NA MOŻLIWOŚĆ WEJŚCIA W HALLU GŁÓWNYM SZPITALA, i wchodzą do budynku oddziałowego po wyjściu osoby która weszła wcześniej. PROSIMY NIE GROMADZIĆ SIĘ NA KORYTARZACH BUDYNKU ODDZIAŁOWEGO!

7.W pozostałych godzinach na teren budynku oddziałowego mają wstęp jedynie pacjenci zwracający się o pomoc lub zgłaszający się na badania/odbierający wynik. Z osobami wymagającymi pomocy innej osoby wejść może dodatkowo 1 osoba towarzysząca.

8.Na terenie budynków szpitala obowiązuje BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZKI ZASŁANIAJĄCEJ USTA I NOS!

9.Wchodząc na teren budynku oddziałowego oraz wychodząc z niego należy zdezynfekować ręce! To teren potencjalnie skażony, dlatego prosimy unikać dotykania powierzchni, a ręce dezynfekować także przy każdej możliwej okazji!

10.Przebywając na terenie budynku oddziałowego należy BEZWZGLĘDNIE przestrzegać dystansu minimum 2 metrów od wszelkich innych osób.

11.Ze względu na możliwość przewozu/przejścia pacjentów zakaźnych, należy bezwzględnie przestrzegać WSZELKICH poleceń personelu szpitalnego, a czas pobytu w strefie zamkniętej ograniczyć do niezbędnego minimum!

 

„Podziękujcie tym idiotom, którzy się nie zaszczepili z własnej winy i dziś są potencjalnymi mordercami”


Najnowszy komentarz
  • A od soboty kolejne łóżka covidowe………..

Dodaj komentarz