Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Szpital zniszczy starą dokumentację medyczną

Komunikat dotyczący planowanego zniszczenia starej dokumentacji medycznej na swojej stronie opublikował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Chodzi o informacje pacjentów leczonych w Szpitalu w latach 1999-2001.

-Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. 2022 poz. 1876 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2022 poz. 1304 t.j.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy informuje, że 15 lutego 2023 r. zostanie przeprowadzony proces niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu w latach 1999-2001.

Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej zakwalifikowanej do zniszczenia (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta), mogą odebrać ww. dokumentację po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Składnicy Akt Szpitala tel. 63 275 23 00 wew. 383, codziennie, w dni powszednie, w godzinach: 7:30-14:35.

Zgłoszeń można dokonywać również na adres poczty elektronicznej: mbartoszczyk@szpital.slupca.pl-czytamy w oficjalnym komunikacie.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz