Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Tadeusz Janas mianowany na wyższy stopień wojskowy

Major Tadeusz Janas, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim został mianowany na wyższy stopień wojskowy przez Ministra Obrony Narodowej.

– Decyzja o awansie została podpisana 13 listopada ubiegłego roku, a dziś (12.01.) w sali herbowej starostwa odbyło się uroczyste wręczenie aktu mianowania. Decyzję ministra o awansie Tadeusza Janasa wręczył płk Marek Kosicki, szef Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w towarzystwie dwóch oficerów… mjr Grochulskiego i por Maasa. W uroczystości wziął udział staroata Jacek Bartkowiak i wicestarosta Czesław Dykszak.

Tadeusz Janas s. Leona urodził się 1 października 1932 roku w Słupcy. Absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu, wieloletni pracownik Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddziału Rejonowego w Gnieźnie.

Był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy w latach 1948 – 1950. Współorganizował wówczas w szkole konspiracyjną, antyreżimową organizację. Najpierw nazwano ją Związkiem Młodych Patriotów Polskich, a później zmieniono nazwę na Polską Partię Wolności. Właśnie z powodu tej działalności Tadeusz Janas nie ukończył liceum.

W październiku 1950 roku, jako uczeń X klasy wraz z grupą kolegów z organizacji, został aresztowany przez UB. Rok później Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał go na karę 10 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie. Chociaż warunkowo został zwolniony w 1954 roku, to w stalinowskiej Polsce miał ogromne trudności w kontynuowaniu nauki i podjęciu pracy.

Po przemianach 1989 roku został w pełni zrehabilitowany i otrzymał m.in. tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Jest Kawalerem Krzyża Orderu Krzyża Niepodległości. Odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu historii Polski oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich. Jest autorem książki „Okruchy pamięci. Z dziejów zniewolenia narodu”, w której zawarł swoje wspomnienia z okresu licealnej konspiracji.

Obecnie ppłk Tadeusz Janas jest członkiem władz Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Jaworzniacy – oddział w Słupcy – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

 

FOTO: Starostwo Powiatowe w Słupcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *