Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Topolski zawieszony na 4 miesiące, zapłaci 2 000 zł grzywny 

Surowa kara za naruszenie nietykalności cielesnej sędziego podczas meczu III ligi piłki nożnej spotkała słupczanina, trenera Victorii Września Adama Topolskiego, który został zawieszony na 4 miesiące. Ponadto szkoleniowiec musi zapłacić karę pieniężną w wysokości 2 000 zł.

Chodzi o mecz rozegrany 2 maja w Swarzędzu pomiędzy miejscową Unią, a wrzesińską Victorią w ramach III-ligowych rozgrywek piłkarskich. Spotkanie zostało przerwane w 75 minucie przez arbitra meczu Bartłomieja Pangowskiego w związku z naruszeniem jego nietykalności cielesnej przez Adama Topolskiego. Na posiedzeniu Wydziału Dyscypliny Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w tej sprawie, które odbyło się  7 maja po wysłuchaniu wszystkich stron zadecydowano o karze dla trenera Victorii i jego zespołu. Adam Topolski otrzymał zakaz udziału we wszelkiej działalności w piłce nożnej na okres 4 miesięcy. Kara obowiązuje od 3 maja do 2 września 2015 roku. Ponadto za wypowiedzi znieważające sędziów w trakcie i po zakończeniu wspomnianego meczu trener zapłaci karę finansową w wysokości 2 000 zł.

-Wydział uznał zawarte w powyższych dokumentach zapisy za zgodne ze stanem faktycznym. Uznał więc, że trener MKS Victoria Września dopuścił się wejścia na murawę w 75 minucie zawodów III ligi SKS Unia Swarzędz -MKS Victoria Września, a następnie czynnie znieważył sędziego głównego Bartłomieja Pangowskiego poprzez uderzenie go rękoma w klatkę piersiową. W/w incydentowi towarzyszyły wulgarne okrzyki kierowane pod adresem sędziego. Naruszenie nietykalności cielesnej sędziego przez trenera Adama Topolskiego było bezpośrednią przyczyną zakończenia zawodów. Wydział Dyscypliny uznał zachowanie szkoleniowca MKS Victoria Września za wysoce naganne, niesportowe i nie licujące z powagą zawodu trenera, który powinien nie tylko szkolić swoich zawodników w aspekcie sportowym, ale także kształtować ich charakter w duchu fair play i być dla nich wzorem do naśladowania (…) W opinii Wydziału ten okres dyskwalifikacji powinien skłonić szkoleniowca MKS Victoria Września do refleksji nad sowim postępowaniem w czasie zawodów i w przyszłości jego stosunek do arbitrów ulegnie zmianie- czytamy w oficjalnym uzasadnieniu kary,

Mecz pomiędzy Unią, a Victorią ma także zostać zweryfikowany jako walkower dla graczy ze Swarzędza. Treść całego pisma wraz z uzasadnieniem znajdziecie pod poniższym linkiem.

Pismo z Wydziału Dyscypliny K-P ZPN


Brak komentarzy

Dodaj komentarz