Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Trwają prace przy ul. Lokacji Powidz 1243 r.

Kilka dni temu rozpoczęły się roboty budowlane w ramach zadania “Poprawa stanu infrastruktury drogowej w m. Powidz, Polanowo i Wylatkowo w gm. Powidz”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-W tej chwili trwają prace na ul. Lokacji Powidza 1243 r. na wykonaniu warstwy odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych, a następnie nastąpi układanie warstw z brukowca – odtworzenie zabytkowej nawierzchni tzw. “kocich łbów”.

Ustawione będą tablice informacyjne i niskie oświetlenie. Od stronu półonocnej drogi pojawi się na całej długości pas z płyt granitowych (chodnikowy). Zadanie to wchodzi w część zadań, za które realizacyjnie odpowiada IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowalny.

Rozpoczęły się działania także na ul. Jeziornej, polegające na dokończeniu nawierzchni aż do ścieżki pieszo-rowerowej oraz boczne odnogi. Prace w zakresie: wykonania warstwy odsączającej, podbudowy betonowej i betonowej kostki brukowej oraz oświetlenia- czytamy na stornie Gminy Powidz.

 

 

FOTO: Gmina Powidz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz