Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Trzy przedszkola do likwidacji

Uchwałę dotycząca zamiaru likwidacji trzech oddziałów przedszkolnych na swoim terenie na  dzisiejszej sesji podejmą radni Gminy Słupca. 

Chodzi o placówki w Szkole Podstawowej w Koszutach, a także przedszkola w Piotrowicach i Wilcznej.

Głównym powodem takich działań jest zbyt mała liczba dzieci w wymienionych jednostkach oraz względy ekonomiczne. Oświata to ogromna część gminnego budżetu, a przedszkola nie są objęte subwencją, a jedynie niewielką dotacją z Ministerstwa.

Temat jest trudny i budzi sprzeciw ze strony niektórych rodziców i nauczycieli. Największy w Piotrowicach. Na środowej komisji oświaty przedstawiciele tamtejszego przedszkola pojawili się by przedstawić swoje argumenty w tej sprawie.

 

 

Ich zdaniem na zwiększenie liczby dzieci wpłynęłoby wydłużenie czasu pracy przedszkola do 9 godzin. Tłumaczyli też, że budynek niedawno został wyremontowany dzięki zaangażowaniu rodziców i mieszkańców.

Argumenty te nie trafiały jednak do większości radnych, którzy kierują się twardymi danymi demograficznymi i finansowymi.

Na komisjach nie byli jednak jednogłośni. Decyzja zapadnie zatem na dzisiejszej sesji.

Władze gminy tłumaczą też , że w przypadku likwidacji placówek ich nauczyciele prawdopodobnie znajdą  pracę w innych jednostkach, a miejsc dla dzieci w  przedszkolach nie zabraknie.

 

Radni zdecydowali. Zlikwidują przedszkola.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz