Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Tworzą strategię rozwoju gminy

Strzałkowo przygotowuje strategię rozwoju społeczno- gospodarczego gminy. Sporządzeniem dokumentu zajmuje się firma Andrzeja Przepióry z Lubonia, która wygrała przetarg.

Wykonawca dobrze zna gminę, ponieważ w poprzednich latach przygotowywał dla niej podobną strategię. Prace nad dokumentem już się rozpoczęły. Na początek Andrzej Przepióra spotkał się z radnymi i sołtysami. Opowiedział m.in. o możliwościach pozyskiwania środków unijnych dla samorządów i organizacji pozarządowych, wskazał możliwe kierunki rozwoju gminy oraz wysłuchał propozycji i sugestii uczestników spotkania.

Andrzej Przepióra, autor strategii

 

 

Kolejnym etapem przygotowania dokumentu będą ankiety przeprowadzane wśród mieszkańców gminy. Pierwszy projekt strategii ma być gotowy pod koniec marca.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz