Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Uchwały dotyczące wykonania budżetu i absolutorium nieważne. Co dalej z Zarządem Powiatu?

Za nieważne uchwały Rady Powiatu dotyczące niezatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz nieudzielenia absolutorium Zarządowi uznała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Wcześniej  RIO wydała opinię w tej sprawie,  którą argumentowało brakiem merytorycznych przesłanek do negatywnej oceny wykonania budżetu oraz nieprawidłową procedurą podczas głosowania tych punktów na czerwcowej sesji Rady Powiatu.

Wówczas obie uchwały Zarząd zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podczas dzisiejszych obrad z Regionalnej Izby Obrachunkowej do Starostwa wpłynęły decyzje dotyczące ich nieważności. Jeśli wyrok się uprawomocni zostaną one uchylone. To z kolei oznacza, że Zarząd automatycznie otrzyma  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Do WSA zaskarżona została jeszcze jedna uchwała dotycząca nieudzielenia votum zaufania Zarządowi Powiatu. Nie odnosiła się ona bezpośrednio do budżetu, dlatego w tej sprawie nie wypowiadała się RIO. Wspomniana uchwała w czerwcu rozpoczęła kolejną procedurę odwołania starosty, Jacka Bartkowiaka.  Sesja w tej sprawie może zostać zwołana w każdej chwili.

Niewykluczone jednak, że nie odbędzie się dopóki nie zapadanie wyrok sądu w sprawie nieudzielenia votum zaufania Zarządowi.

 

Bartkowiak bez wotum zaufania i absolutorium. Ponownie będą głosować nad jego odwołaniem.


Najnowsze komentarze
  • Sesja może i powinna odbyć się. Sprawa w Sądzie to gra na odwleczenie. To nic nie zmienia. Nikt nie da się omamić !!!!

  • Trzymanie się na siłę bez poparcia jest nieeleganckie i niehonorowe. Trzeba mieć odwagę poddać się ocenie. Tym bardziej gdy starostą nie jest w ogóle radnym w powiecie.

  • Udzielenie votum zaufania ma wyrażać zaufanie do wladzy. Skarżąc uchwałę o nieudzielenieu votum zaufania Zarząd chce zmusić Radę Powiatu, żeby zaufała Zarządowi. Dobre, he he…

  • Ha ha ha stary numer PiS. Co chcą to jest ważne a co nie chcą to nieważne.
    A starosta trzyma się na przekór wyborcom.
    Skończ waść , wstydu oszczędź.

Dodaj komentarz