Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Udają pracowników Urzędu Gminy żeby wyłudzić dane

Kolejny raz przed oszustami podszywającymi się pod jej urzędników ostrzega Gmina Słupca.

-Uwaga. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że po terenie gminy Słupca chodzą osoby podszywające się pod pracowników/współpracowników Urzędu i zbierają dane (w tym dane osobowe) od mieszkańców. Głównym tematem ich zainteresowań są instalacje fotowoltaiczne oraz przyłącza gazowe i elektryczne.

Informujemy, że Urząd Gminy Słupca nie zbiera w ten sposób danych, nie są prowadzone tego rodzaju wywiady. W przypadku pojawienia się osób próbujących zebrać w ten sposób dane, należy przed udzieleniem jakichkolwiek informacji poprosić o przedstawienie legitymacji służbowej i stosownego upoważnienia.

Jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoby zbierające dane podszywają się pod jakąś instytucję należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Policję (tel. 112)-czytamy na stronie Urzędu Gminy w Słupcy.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz