Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Umowa na budowę kanalizacji w Jarotkach podpisana

W Urzędzie Gminy Ostrowite miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Kanalizacja miejscowości Jarotki w systemie zaprojektuj i wybuduj” polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarotki, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

Wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe WODKAN reprezentował właściciel Tadeusz Szustek. Ze strony Gminy Ostrowite umowa została podpisana przez wójta Mateusza Wojciechowskiego oraz kontrasygnowana przez skarbnika Jolantę Rzemyszkiewicz.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1 291 500,00 zł. Zadanie zostanie zakończone do 2 września 2022 roku.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o długości 950 m, budowę kanalizacji sanitarnej tłoczonej o długości 3 575 m, budowę dwóch pompowni sieciowych, budowę 25 przyłączy grawitacyjnych zakończonych studzienkami oraz budowę 15 przyłączy na kolektorze tłocznym do granic posesji.

Zadanie realizowane będzie w ramach Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz