Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Unia Nadwarciańska zakończyła spotkania w gminach

Unia Nadwarciańska zakończyła cykl spotkań dotyczących analizy. Ostatnie konsultacje przeprowadzone zostały w Strzałkowie.

Analiza SWOT to kolejny etap budowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska na lata 2014-2020. Spotkania zorganizowane zostały we wszystkich siedmiu gminach wchodzących w skład stowarzyszenia, czyli w gminie miejskiej Słupca oraz gminach: Słupca, Ostrowite, Powidz, Lądek, Zagórów i Strzałkowo. Ich celem było określenie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń. Chodziło głównie o umożliwienie wypowiedzenia się mieszkańcom i wsłuchania się w ich problemy i potrzeby. Dzięki temu łatwiej będzie zdiagnozować na jakie projekty powinny zostać skierowane środki finansowe dostępne w ramach PROW w następnych latach. Niestety, frekwencja na większości spotkań była niewielka.

Paweł Siemiński, prowadzący spotkania i autor strategii

 

 

Oprócz analizy słabych i mocnych stron gminy, uczestnicy spotkań mogli również wskazywać cele, które wg nich powinny znaleźć się w nowej strategii. Ciekawych pomysłów nie brakowało, a każdy swoje propozycje mógł zgłosić poprzez wypełnienie specjalnej fiszki projektowej.

 

 

Podsumowanie spotkań w poszczególnych gminach oraz wypracowanie końcowej postaci strategii planowane jest na 15 września w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy o godz. 10.00. Cała strategia ma być gotowa na przełomie września i października.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz