Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Unia z dotacją na warsztaty dla dzieci

Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska otrzymało dofinansowanie na kolejny projekt. Tym razem zorganizowane zostaną warsztaty dla dzieci.

Projekt „Powrót do słowiańskich korzeni – Ląd sołectwo – gdzie przeszłość i przyszłość się łączy” został zgłoszony do otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.  Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a główne zadanie to promocja idei odnowy wsi poprzez przeprowadzanie imprez tematycznych, realizację niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, itd. Stowarzyszenie wnioskowało o kwotę 9 000 zł, ostatecznie udało się otrzymać 7 500 zł. Za te pieniądze, we wrześniu przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci w grodzie w Lądzie i zwiedzanie klasztoru.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz