Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

W ramach realizacji zadań z udziałem środków w wysokości 2,4 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Powidz rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy z wykonawcami na kolejne komponenty zadania.

Są to następujące inwestycje:

– Zadanie pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Powidz obejmujące:
– budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powidz ul. Wybudowanie (dot. budowy sieci wodociągowej do dł. 1100m, budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. do 790m, budowy sieci kanalizacji tłocznej do 550m) w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o program funkcjonalno użytkowy;
– budowę sieci kanalizacyjnej w m. Powidz okolice ul. 29 Grudnia (dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. do 250m, budowy sieci kanalizacji tłocznej do 50m) w formule j.w ;
– budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Powidz ul. Widokowa (ul. Chmielna) (dot. budowy sieci wodociągowej o dł. do 310m, budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. do 400m) w formule j.w;
– budowę sieci kanalizacyjnej w m. Powidz ul. Księżycowa (dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dł. do 490m) w formule j.w ,
– rozbudowę sieci wodociągowej w obrębie ul. Widokowej, ul. Źródlanej – o dł. 160m i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Widokowej o dł. 1167m w oparciu o posiadaną dokumentację projektową,
za kwotę 1.790.869,58 zł brutto realizować będzie firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak z Tuliszkowa . Nadzór nad realizacją zadania sprawować będzie wykonawca wyłoniony z zapytaniu ofertowym – firma : Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysław Żurawicki z m. Wierzbno za kwotę 25.000 zł brutto.
– zadanie pn.:” Odwiert studni w Powidzu i w Anastazewie” obejmujące modernizację obu stacji uzdatniania wody, odwierty dwóch nowych studni, montaż orurowania studni oraz zestawu hydroforowego z monitoringiem i modułem automatyki zrealizuje firma PILGAZ Sp. z o.o., z Piły, za kwotę brutto: 981.757,71 zł.

Nadzór nad zadaniem pełnić będzie firma: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Przemysław Żurawicki z m. Wierzbno za kwotę 15.000 zł brutto.

 

TEKST/FOTO: Gmina Powidz


Brak komentarzy

Dodaj komentarz