Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Usługi BHP, szkolenia i doradztwo

Do współpracy w zakresie usług dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zaprasza specjalista ds. BHP mgr Karolina Ziemniarska-Pielska.

Biuro Usług BHP w powiecie słupeckim, gmina Ostrowite w swojej ofercie posiada szkolenia wstępne

i okresowe dla:

-pracodawców i osób kierujących pracownikami
-pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych
-pracowników na stanowiskach robotniczych
-pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują czynniki szczególnie niebezpieczne.

 

Firma oferuje swoje usługi bezpośrednio w miejscu prowadzenia działalności klienta. Istnieje również możliwość uczestnictwa w szkoleniach w formie online na platformie szkoleniowej

 

Ponadto biuro posiada w swojej ofercie szereg usług takich jak:

– ocena ryzyka zawodowego
– uczestnictwo w postępowaniach powypadkowych oraz sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
– opracowanie instrukcji BHP
– przegląd stanu bhp oraz stały nadzór w zakładach pracy i placówkach oświatowych
– pomoc w organizacji pomiarów zagrożeń środowiska pracy
– dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej wraz z opracowaniem dokumentacji dotyczącej wydawania odzieży roboczej

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 789 471 010 lub adresem email biuro@bhp-slupca.pl

Szczegóły znajdziecie także na stronie internetowej www.bhp-slupca.pl

 

*Artykuł sponsorowany