Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

W Radzie Gminy bez większych zmian

Szybko i sprawnie przebiegała I Sesja Rady Gminy Słupca, na której zebrani dopełnili ostatnich powyborczych formalności.

Najważniejszą kwestią było wybranie przewodniczącego Rady Gminy. Jedynym kandydatem okazał się być Jerzy Kopczyński, któremu ta funkcja w tajnym głosowaniu jednogłośnie została powierzona na drugą już kadencję. Dwóch w-ce przewodniczących także wybrano jednogłośnie i bez najmniejszych zastrzeżeń. Zostali nimi Daniela Rutkowska i Janusz Jaszczak. Na koniec radni zadecydowali w jakich komisjach będą zasiadać. W Komisji Rewizyjnej obradować mają, Katarzyna Błaszczyk, Ireneusz Bodyjański, Piotr Kujawa, Sławomir Wesołek i Bogdan Kukulski jako przewodniczący.

Z koeli do Komisji Budżetu Finansów i Rolnictwa wybrano Danielę Rutkowską, Mariusza Szczepaniaka, Janusza Jaszczaka, Elżbietę Baśkiewicz, Ireneusza Bodyjańskiego, Artura Kuchowicza i Piotra Kujawę. Natomiast Wioletta Andrzejewska, Adam Kubicki, Tomasz Kudlewski, Bogdan Kukulski, Joaana Przybylska, Sławomir Wesołek i Katarzyna Błaszczyk obradować będą w Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Przewodniczący tych komisji zostaną wybrani na najbliższych posiedzeniach. Na zakończenie sesji wójt Grażyna Kazuś odczytała list gratulacyjny, jaki otrzymała z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego w związku z wyborem na kolejną kadencję. Kolejna sesja już w najbliższy piątek.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz