Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

W Gminie Strzałkowo pracował 31 lat

Na dzisiejszej sesji Rada Gminy Strzałkowo oraz przedstawiciele władz tamtejszego samorządu pożegnali odchodzącego na emeryturę sekretarza, Lecha Nowaczyka.

-Chciałbym w naszym imieniu panu sekretarzowi za 31 lat dobrej, kreatywnej pracy bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować. Leszku, te 31 lat wojej pracy to ponad 23 lata naszej wspólnej pracy. To czas, który przekłada się na dobre decyzje, dobre posunięcia. Wszystko po to, abyśmy w imieniu samorządu realizowali te wszystkie plany, oczekiwania, które zgłaszają do nas mieszkańcy gminy.

Myślę, że twoja postawa, merytoryczne przygotowanie, twoje wyczucie spraw, o których wielokrotnie dyskutowaliśmy daje mi z tego miejsca prawo powiedzieć, że byłeś bardzo dobrym sekretarzem. Myślę, że możesz mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku i możesz zawsze z naszej strony liczyć na miłe wspomnienia i na to, że w naszej pamięci pozostaniesz- mówił podczas sesji wójt, Dariusz Grzywiński.

-Bardzo rzadko zabieram głos z tej mównicy, ale dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególnym dniem, ponieważ jest ostatnim dniem, kiedy jestem z Państwem w sposób formalny pełniąc funkcję sekretarza. Współpraca z Państwem była dla mnie także ogromym zaszczytem w szczególności dziękuję za współpracę panu wójtowi.

Biorąc pod uwagę, że jest pan perfekcjonistą często wykonywanie zadań był dla mnie pewnym wyzwaniem, ale jak z pana słów wynika jakoś sobie z tym wszystkim radziłem. Dziękuję serdecznie pani wójt, pani skarbnik, wszystkim radnym, wszystkim państwu tutaj zgromadzonym.

Myślę, że na niwie prywatnej także będziemy się spotykać i wspominać siebie z sympatią, bo przez te wszystkie lata jakie upłynęły tak było i tak już chyba pozostanie na zawsze- mówił Lech Nowaczyk.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz