Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

W powiecie rusza darmowa pomoc prawna

Od stycznia 2016 roku w całej Polsce rusza system darmowej pomocy prawnej. W powiecie słupeckim z porad specjalistów skorzystać będzie można w trzech punktach.

Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę prawnego to efekt ustawy z 5 sierpnia 2015 roku. Zgodnie z nią, w całej Polsce utworzonych zostanie ponad 1500 specjalnych punktów. W powiecie słupeckim znajdować się one będą w: Urzędzie Gminy w Zagórowie (poniedziałek 8:00-12:00, wtorek 8:00-12:00, piątek 13:00-17:00), Urzędzie Gminy w Orchowie (środa 9:00-13:00, czwartek 13:00- 17:00) oraz w budynku SOSW przy ul. Wojska Polskiego w Słupcy (poniedziałek- piątek 9:00-13:00). W myśl ustawy, bezpłatną pomoc prawną będą mogły otrzymać: osoby poniżej 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby powyżej 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc prawna będzie polegała m.in. na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy znaleźć można na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz