Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Lądek

W piątek 2022 rok podsumowali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku.

-Na walne zgromadzenie przybyło ok. 80 druhen i druhów aby uczestniczyć w podsumowaniu minionego okresu. Zebranie otworzył Prezes dh Eugeniusz Wrzesiński. Na początku zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków, byli to Saturnina Przespolewska, Klemens Pawela, Tadeusza Przespolewski oraz Piotr Orchowski.

Wśród zaproszonych gości uczestniczyli Mariusz Roga – Dyrektor Wykonawczy ZOSP RP w Poznaniu, Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, st. kpt. Robert Brzymyszkiewicz z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy, Jerzy Orchowski – Radny Powiatowy a zarazem Komendant Gminny ZOSP RP w Lądku, Artur Miętkiewicz – Wójt Gminy Lądek, mł.bryg. Mariusz Pawela z-ca Dowódcy JRG PSP w Słupcy, Andrzej Przespolewski – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej, ks. Dariusz Kolski – Powiatowy Kapelan Strażaków, Stanisław Młodożeniec – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lądku, Waldemar Błaszczak – Przewodniczący Rady Gminy Lądek. Po wyborze na Przewodniczącego zebrania Mariusza Rogi w pierwszej kolejności uhonorowano strażaków za wysługę lat; Władysław Orchowski (55), Henryk Byczyński (50), Jerzy Parus (45), Mariusz Roga (35), Ryszard Nowiszewski (35), Wiesława Wrzesińska (30), Beata Łętowska (25), Monika Parus-Orchowska (25), Olga Warczygłowa (25).

Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Eugeniusz Wrzesiński, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za okazaną pomoc na rzecz jednostki i wkład finansowy niezbędny do właściwego funkcjonowania. Miniony rok upłynął pod znakiem zawodów sportowych a w tym olimpiadzie pożarniczej CTIF gdzie kobieca drużyna osiągnęła historyczny wynik, zajmując drugie miejsce tuż za drużyną ze Słowenii.

Sprawozdanie operacyjno-bojowe omówił Komendant Gminny Jerzy Orchowski. Jednostka OSP Lądek w 2022 roku brała udział w likwidacji 98 zdarzeń w tym 24 pożary, 70 miejscowych zagrożeń i 4 alarmy fałszywe. Statuetki dla Najaktywniejszych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo gaśniczych w 2022 otrzymali: Aleksander Wrzesiński – 77 wyjazdów, Michał Kaczor – 54, Michał Kowalski – 45. Sprawozdanie finansowe złożył Skarbnik – Sebastian Woźniak a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz z działalności orkiestry dętej złożył Adam Szygenda.

W wolnych wnioskach głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili bardzo wysoką sprawność bojową jednostki, pogratulowali sukcesów sportowych oraz złożyli życzenia na nowy rok.W planach jednostki jest m.in. budowa nowych garaży dla samochodów pożarniczych, organizacja obozu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, szkolenia, ćwiczenia oraz udział w różnego rodzaju uroczystościach i zawodach sportowo pożarniczych.
Po odczytaniu protokołu Komisji Uchwał i Wniosków przez Karolinę Rewers poddano pod głosowanie uchwały walnego zebrania, które przyjęto jednogłośnie pozytywnie.

Zarząd otrzymał Absolutorium za okres sprawozdawczy 2022- czytamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku.

 

 

FOTO: Jerzy Orchowski/OSP Lądek


Brak komentarzy

Dodaj komentarz