Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Walne zebranie sprawozdawcze w OSP Łomów

Na swoim zebraniu sprawozdawczym za 2022 rok spotkali się strażacy z OSP Łomów w Gminie Zagórów.

-Początek roku to czas na zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 4 lutego 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszej jednostki.

W zebraniu podsumowującym 2022 rok uczestniczyli członkowie jednostki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście: Adam Kasznia – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego, Michał Bączkiewicz – Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Słupeckiego, Ryszard Sikorski – przewodniczący Rady Miejskej w Zagórowie, Andrzej Fajkowski – sołtys sołectwa Łomów, Dorota Kinast oraz Patrycja Antkowiak – Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Łomowianki.

Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji rozpoczęła się część związana ze sprawozdawczością, planami oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednogłośnie. Następnie dokonano wręczenia odznaczeń. Druhowi Adrianowi Wiatrowskiemu wręczono odznakę „Strażak Wzorowy”. Odznaka ta nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.

Za szczególną aktywność na rzecz jednostki, statuetkę „Strażak Roku OSP” otrzymał Błażej Kinast, natomiast statuetkę „Strażak Roku MDP” Rafał Jankowski. Wyróżnienia wśród członków MDP otrzymali: Julia Jankowska, Marta Musiałowska, Jakub Musiałowski oraz Bartosz Osman. Wszystkim druhom gratulujemy i dziękujemy za to, że wspierają aktywnie działania jednostki OSP-czytamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomowie.

 

 

FOTO: OSP Łomów


Brak komentarzy

Dodaj komentarz