Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Profesor Wiatrowski w Zagórowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich  i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi odwiedził prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski, zagórowianin, wybitny naukowiec i Honorowy Obywatel Miasta Zagórowa. 

Z tej okazji 8 kwietnia dwie społeczności szkolne zorganizowały w hali widowiskowo-sportowej uroczysty apel na cześć niecodziennego gościa. Spotkanie poprowadziły licealistki z klasy II Kinga Kubiak i Justyna Wieczyńska. Po powitaniu gości głos zabrała przewodnicząca Rady Miasta Zagórowa Romulada Matusiak, która przybliżyła krótką historię nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Zagórowa ludziom zasłużonym dla Ziemi Zagórowskiej.

Następnie konferansjerzy zaprezentowali biogram profesora Wiatrowskiego. Zebrani  dowiedzieli się, że naukowiec jest specjalistą z zakresu pedagogiki pracy, andragogiki i pedeutologii oraz absolwentem zagórowskiej szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy. Ponadto nadmieniono, iż profesor był przez 25 lat związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, w której piastował ważne funkcje, między innymi kierownika  Katedry Pedagogiki Pracy, Dziekana Wydziału Pedagogicznego i Prodziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Wspomniano także, że gość napisał wiele książek i publikacji, otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy i jest pasjonatem filatelistyki. Najbardziej wzruszające okazały się informacje o przywiązaniu profesora do rodzinnych stron: –Zagórów stanowi dla profesora małą ojczyznę. Z niej się wywodzi, co z dumą  podkreśla, a także tutaj mieszkają jego członkowie rodziny. Wiemy, że profesor traktuje Zagórów podobnie jak niegdyś Mickiewicz Wilno, Wiktor Hugo  Paryż czy obecnie Woody Allen Nowy York– mówiły prowadzące apel.

W kolejnej części gość wygłosił interesujący wykład pt. „Refleksje nad stanem edukacji”. Po prelekcji dyrektorzy szkół Anna Eicke i Marek Kujawa wręczyli naukowcowi pamiątkowe medale, a młodzież kwiaty. Profesor natomiast podarował dyrekcji i uczniom autorskie książki  oraz fachowe atlasy. Ostatnim punktem niezapomnianego spotkania z naukowcem i krajanem był koncert muzyczny w wykonaniu zespołu Kostanecki Band i artystów z gimnazjum. Muzycy zagrali profesorowi „Sto lat”, a później zaprezentowali piosenki z własnych repertuarów. Organizatorzy serdecznie dziękują młodzieży za pomoc w przygotowaniu apelu.

TEKST/FOTO: Łukasz Parus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *