Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.

Więcej za wodę i ścieki w Słupcy

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków obowiązują od 6 czerwca w Słupcy. To pierwsza podwyżka od trzech lat.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków aktualizowane są obecnie w większości przedsiębiorstw wodociągowych. Taka operacja miała zostać przeprowadzona o wiele wcześniej, jednak nie była możliwa ze względu na brak zgody w tym zakresie Wód Polskich.

Podczas miejskich komisji o konieczności wzrostu stawek mówił kierownik MZWiK w Słupcy, Adam Nachowiak. – Ze względu na wzrosty kosztów spowodowane czynnikami popandemicznymi, rozpoczęciem wojny w Ukrainie, oraz inflacją, 25 sierpnia 2022 roku MZWiK złożył wniosek o skrócenie okresu obowiązywania aktualnych taryf oraz zatwierdzenie nowych taryf uwzględniających rzeczywiście ponoszone koszty.

Ponieważ regulator odmówił zatwierdzenia nowych taryf w ramach skróconego wniosku (odmowę w owym czasie otrzymało większość przedsiębiorstw wod-kan), oraz uwzględniając fakt, że MZWiK jako zakład budżetowy nie osiąga zysku z tytułu prowadzonej działalności, rok 2022 MZWiK zakończył z ujemnym stanem środków obrotowych.

Brak zatwierdzenia urealnionych w stosunku do ponoszonych kosztów taryf doprowadził do wstrzymania wszelkich prac inwestycyjnych w zakresie wod-kan w roku 2023. Dodatkowo ze względu na zbyt niskie płace nastąpił wzrost rotacji pracowników, który doprowadził do zagrożenia ciągłości funkcjonowania zakładu, a w konsekwencji do zagrożenia ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Kolejny wniosek w tej sprawie MZWiK złożył w marcu. Przyczyną zwiększenia stawek są między innymi wzrosty cen energii elektrycznej, oleju opałowego, węgla, czy produktów chemicznych. Nowe stawki zostały zatwierdzone i obowiązują od 6 czerwca. W związku z tym nastąpiła zmiana ceny wody netto z 3,89zł/m3 na 5,61 zł/m3. To wzrost o 44% w porównaniu z 2021 rokiem. Z kolei zmiana ceny ścieków netto z 5,76zł/m3 na 8,05 zł/m3 to wzrost o 39% w porównaniu z 2021 rokiem.

– W kwestii wysokości taryf należy zaznaczyć, że nigdy nie można porównywać taryf z różnych miast lub miejscowości, ponieważ w różnych miejscowościach, o różnych zlewniach, układach sieci, czy zasadach funkcjonowania przedsiębiorstw, koszty składające się na taryfę będą również różne – tłumaczył Nachowiak.

Słupecki zakład cały czas szuka również oszczędności jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie. W ostatnim czasie wybudowane zostały dwie instalacje fotowoltaiczne, które pomogły obniżyć koszty zużycia energii.

8 odpowiedzi

  1. po pierwsze_ stawki były zatwierdzone na trzy lata czyli do lipca/2024- zostały zmienione przed czasem.
    Dołożyli opłatę abonentowa w wysokości 20 zl do licznika głównego(w domkach jednorodzinnych), zadaje pytanie na co ta oplata? I tłumaczenie że to Wody Polskie podniosły ceny- kłamstwo, Wody Polskie zaakceptowały stawki jakie sobie ustalili. brawo więcej dla was…

  2. Przynajmniej wejście na basen i do kina będzie tańsze o złotówkę jak radni z Markiewiczem na czele, cytuje: „usiadą i na spokojnie to przemyślą”.

  3. Przyjrzyjcie się ceną GZWiK – Słupca. W grupie pierwszej za wodę 3,72 zł/m3 netto a na ostatniej fakturze miałem 3,28 zł/m3 netto. Za ścieki 13,70 zł/m3 netto a było 5,07 zł/m3 netto. Jak widać wzrost opłaty za ścieki o 170%.

  4. Trudno jest się odnieść do skali podwyżki, gdyż w BIP brak sprawozdania finansowego MZWIK w Słupcy za rok 2023

  5. W cywilizowanych krajach dostęp do zimnej wody jest darmowy. Z jednej strony chcą żeby było zielono itd a z drugiej wymyślają takie chore stawki za wodę że trzeba będzie planować wydatek na utrzymanie 3 arów trawnika albo kilku drzewek na działce. Paranoja. Jedni i drudzy tak potrafią zarządzać że albo muszą robić podwyżki o 50 % albo zadłużać przedsiębiorstwa.

  6. Macie nowego wspaniałego burmistrza i wspalanią rade miasta. Ledwo zaczeli rządzić a już takie podwyżki. A pracy jak nie bylo tak nie ma w tej nędznej miejscowości. Młodzież tylko ucieka stąd. Miasto emerytów i rencistów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *