Twoja informacja

Masz dla nas temat? Napisz!

Wielka radość w Jarzębince
Przedszkole Nr 4 Jarzębinka w Słupcy stało się beneficjentem projektu „Ekologia i ruch – każdy przedszkolak jest zdrów”.

Pomysł udziału w projekcie powstał z inicjatywy nauczycieli i członków Stowarzyszenia „Dziecięce Marzenia” działającego przy przedszkolu. Realizowany on będzie od 1 maja do 31 grudnia 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, a jego celem projektu jest edukacja prozdrowotna i ekologiczna dzieci i rodziców. W ramach zadań związanych z inicjatywą zorganizowanych zostanie wiele działań, przeznaczonych dla dzieci i rodziców.


Brak komentarzy

Dodaj komentarz